COMPLETE PAINT KIT

________________________

COMPLETE PAINT KIT (për përdorim të brendshëm me 2 bojra emulsioni për mure dhe tavane)

Kodi: 11KIT01

..................

Kompleti i bojës për përdorim të brendshëm, me 2 bojëra emulsioni për mure dhe tavane. Ai përfshin të gjitha mjetet, materialet dhe udhëzimet e nevojshme në një kuti kartoni DIY në mënyrë që konsumatori ta aplikojë vetë. Udhëzimet e detajuara në kuti kartoni e udhëzojnë qartë konsumatorin drejt një rezultati të përsosur. Nuancat që mund të prodhohen nga kompleti mbulojnë mbi 95% të nuancave të përdorura për të lyer ambientet e brendshme të shtëpive greke. Arritja e nuancës së dëshiruar bëhet e lehtë përmes paketimit pasi krijohet nga individi duke përdorur shiringën dhe ngjyrat bazë.