VAJRA HOLLUES

__________________________________

Kategoria që është e nevojshme. Me produktet e kësaj kategorie lehtësojmë aplikimin e të gjitha materialeve të lyerjes me bazë tretës, si dhe pastrimin e mjeteve të aplikimit.

HROMODHOMI duke njohur nevojat e konsumatorit modern ofron një gamë të plotë të produkteve të kësaj kategorie. Ajo furnizon me produktet e saj shumicën e nevojave të tyre me besueshmëri dhe përgjegjësi.

Pastërtia e tretësve që marrim, vetëm nga furnitorë të besueshëm, garanton cilësi maksimale. Kjo është arsyeja pse produktet tona janë bërë ndër më të njohurat në treg.