SAHARA DECOR

________________________

SAHARA DECOR (Ngjyra me bazë uji me teksturë ranore, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm)

Kodi: 12-SNT

..................

Ngjyrë me bazë uji me teksturë të stampuar me rërë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Ofron një përfundim delikate mate në sipërfaqe dhe është i disponueshëm në një bazë që shërben çdo nuancë që dëshironi.

Nuancat: Një nuancë që i shërben çdo nuance (karta e ngjyrave)

Sasia: 1kg, 5kg, 15kg