POLYGLUE

________________________

POLYGLUE ( Ngjitës gjysmë i gatshëm për polistiren dhe të gjitha llojet e materialeve të çimentos)

Kodi: poly.g

..................

Zgjedhja më e mirë e ngjitësit gjysmë të gatshëm për polisterinë dhe të gjitha llojet e materialeve të betonit, aq sa për përdorim të brendshëm aq edhe të jashtëm. Me shtimin proporcional të çimentos ne krijojmë lehtësisht dhe shpejt ngjitësin e plotfuqishëm që lidh polisterinin dhe të gjitha llojet e materialeve të betonit me aftësi ngjitëse të jashtëzakonshme dhe punim shumë të shkëlqyer.

Sasia: 15kg