Politika e cilësisë

Kompania ka për qëllim të kënaqë klientin mes cilësisë së përkryer të ngjyrave dhe produkteve, mes korrektësisë në marrëveshje, mes cilësisë dhe konkurrencës në çmime, mes amballazhit të duhur të bojërave dhe porosisë në kohë.

Kjo kërkon një ineteresim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të përsonave në drejtim dhe të punëtorëve, për përzgjedhjen e duhur, të lëndëve të para dhe produkteve të tregtimit, si dhe përzgjedhjen e distributorëve të duhur dhe të të gjithë bashkëpunëtorëve, për të arritur kërkesat e çertifikimit ISO 9001:2008.

Laboratorët e kërkimit, zhvillimit dhe kontrollit të cilësisë së produkteve, disponojnë mjete të teknologjisë së fundit dhe ndjekin për kontrollin, shembujt grekë dhe ndërkombëtarë. Të gjitha produktet e prodhuara mund të kenë çertifikatën e patentës së kontrollit të materialit. Zbatimi i parimeve të cilësisë dhe ruajtja e proçedurave të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë që aplikon kompania, sigurojnë cilësinë e lartë dhe konstante, të produkteve të saj, si dhe të shërbimeve që ajo ofron.