Pajisje për ngjyrosje automatike

________________________

Pajisje për ngjyrosje automatike

Kodi: 115

..................

Makinë automatike për ngjyrosje, me 16 kana, e cila mbështet më shumë se 25000 nuanca të ndryshme. E shpejtë dhe e lehtë për t'u përdorur. Baza e të dhënave të hijeve përditësohet shpesh sipas nevojave dhe kërkesave më të fundit të tregut.
Përzierëse automatike pulsuese ose rrotulluese, e lehtë për t'u përdorur, mund të vendoset në 4 programe të ndryshme kohore.