LLAK DËRRASË-GUR-METAL

__________________________________

Kategoria që mbron dhe dekoron të dyja këto materiale batale dhe shumë të dashura, pra drurin dhe gurin. Veçanërisht për drurin prodhojmë të gjitha materialet për mbrojtjen e tij dhe shfaqjen e bukurisë së tij natyrore. Kjo kategori ofron zgjidhje dhe mbron sipërfaqet e bukura dhe të ndjeshme.

HROMODHOMI duke njohur nevojat e konsumatorit ofron një gamë të plotë të produkteve të kësaj kategorie. Ajo furnizon me produktet e saj shumicën e nevojave të tyre me besueshmëri dhe përgjegjësi.

Mbulimi, lehtësia e aplikimit, shtrirja uniforme dhe përfundimi perfekt si dhe qëndrueshmëria e madhe janë karakteristikat për shkak të të cilave produktet tona janë ndër më të njohurat në treg.