LAVAMANI

________________________

LAVAMANI (pastë për pastrimin e duarve me aromë)

Kodi: 17-KUP

..................

Pastë për pastrimin e duarve me kokërr të imët për heqjen e papastërtive të vazhdueshme të punës industriale me aromë.

Sasia: 71kg & 4kg