GLUE FOAM

________________________

GLUE FOAM (shkumë speciale poliuretani pa tretës)

Kodi: g.f.

..................

Shkumë poliuretani special pa tretës për ngjitjen e pllakave izoluese të polistirenit EPS dhe XPS. Është i certifikuar për ngjitjen e polistirenit, në sistemin 100% TERMONOSYSTEM ACRIL si pjesë e kësaj. Në 40-60 min mund të vendosni prizat plastike duke i prishur 'pikat e nivelit' ato. Shpejtësia e saldimit të polistirenit është 6 herë më e madhe se ngjitësi me lehtësi të madhe aplikimi. Trashësia e saldimit është gjithashtu termoizoluese.

Sasia: 825ml