Certifikime

-EN ISO 9001/2008;    -EN ISO 14001/2004;    -EN 13499 EPS;    -EN 13500 MW;

Gjatë gjithë jetës së kompanisë, veprimtaria e saj karakterizohet nga kërkimi i vazhdueshëm shkencor dhe aplikimi i metodave pioniere në politikat e saj tregtare. Dizajni, prodhimi, disponueshmëria e të gjitha produkteve dhe kujdesi ndaj klientit bazohen të gjitha në sistemin e certifikimit ELOT EN ISO 9001. Duke qenë besnik ndaj sa më sipër dhe duke ndjekur tendencat e tregut, orientimi strategjik i kompanisë i kushton kujdes të veçantë shëndetit, sigurisë së punonjësve të saj dhe  për mbrojtjes së mjedisit.

Kompania ka zbatuar një sistem të plotë dhe të certifikuar të izolimit të jashtëm të ndërtesave të saj, të vjetra dhe të reja, me TERMONOSYSTEM 100% AKRIL, me posterol dhe pambuk të ngurtë. Për sigurimin e cilësisë perfekte të sistemit të implementuar, është certifikuar sipas ETICS Evropiane (External Thermal Insulation Composite System) certifikatën EN 13499 EPS (për izolimin e polisterolit), si dhe certifikatën EN 13500 MW (për izolimin e ngurtë pambuku). Në këtë mënyrë kompania siguron kushtet më të mira të izolimit si për dimër ashtu edhe për verë.

Certifikime të tjera

• Bojë emulsioni e certifikuar ECO LIFE.

• Cover Latex, si dhe Cover Acryl, sipas testeve laboratorike janë certifikuar si produkte ELOT 788.

• Bojë e çertifikuar për shënjimin e rrugëve “ROAD PAINT” sipas analizave laboratorike.

• Material izolues i certifikuar MONOSTOP, pas analizave laboratorike