BOJËRAT E SMALTIT

__________________________________

Kjo kategori produktesh zbukuron edhe mbron. Duke e aplikuar në dyer, dritare, balustra dhe në përgjithësi në çdo sipërfaqe metalike apo druri, ne e ruajmë dhe e mbrojmë atë, duke e mbajtur në gjendje të shkëlqyer për periudha të gjata kohore. Për këto produkte faktori më i rëndësishëm është qëndrueshmëria në kohë e kombinuar me përfundimin perfekt të sipërfaqes.

HROMODHOMI duke njohur nevojat e konsumatorit ofron një gamë të plotë të produkteve të kësaj kategorie. Ajo furnizon me produktet e saj shumicën e nevojave të tyre me besueshmëri dhe përgjegjësi.

Mbulimi, lehtësia e aplikimit, shtrirja uniforme dhe përfundimi perfekt si dhe qëndrueshmëria e madhe janë karakteristikat për shkak të të cilave produktet tona janë ndër më të njohurat në treg.