BOJËRA INDUSTRIALE

__________________________________

Kategoria që qëndron pas punimeve të ndërtimit grat apo produkteve speciale. Lyrja e dyshemeve industriale të magazinës së parkingjeve, shënjimi i rrugëve, punimet e mëdha të konstruksioneve metalike janë disa nga aplikimet që kemi nga kjo kategori. Kjo kategori ofron zgjidhje për probleme të vështira.

HROMODHOMI duke njohur nevojat e konsumatorit ofron një gamë të plotë të produkteve të kësaj kategorie. Ajo furnizon me produktet e saj shumicën e nevojave të tyre me besueshmëri dhe përgjegjësi.

Mbulimi, lehtësia e aplikimit, shtrirja uniforme dhe përfundimi perfekt si dhe qëndrueshmëria e madhe janë karakteristikat për shkak të të cilave produktet tona janë ndër më të njohurat në treg.